اخبار مهم
39715_214.jpg

مصوبه شوک‌آور

به گزارش پارس تمپ به نقل از زیست بوم:

زیست بوم/عبدالحسين طوطيايي*: از هم‌سويي وزير بهداشت و اتاق‌هاي بازرگاني در ضرورت واردات گندم با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزي در زمينه تکافوي داخلي توليد، مدتي نمي‌گذرد که مصوبه هيئت دولت براي تفويض اختيار تنظيم بازار به وزارت بازرگاني خبري شد. 
هيئت‌دولت در جلسه مورخ ٢٦/٧/٩٦ به استناد پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت، او را به سمت رئيس کارگروه تنظيم بازار و همچنين رئيس کارگروه ساماندهي گندم، آرد و نان منصوب كرد. آنچه به شگفتي بيشتر مي‌افزايد، ناهم‌سويي سياست دکتر روحاني در دولت دوازدهم با سياست‌هاي خود ايشان در دولت يازدهم است. هنوز تأکيدات رئيس‌جمهور بر دستاوردهاي بخش کشاورزي به‌منزله کارت برنده در رقابت‌هاي خردادماه گذشته از خاطره‌ها نرفته است. 
رئيس‌جمهور نه‌تنها در خلال اين رقابت‌هاي مهيج بلکه در مراسم شکرگذاري در رکوردشکني توليد گندم در سال ١٣٩٥ نيز از تمرکز محوري بر توسعه کشاورزي پايدار و تحقق امنيت غذايي، چه بسيار گفت و در دورنماي افق، اميدهاي نزديک را نويد داد؛ نويدي که موجب دلگرمي جامعه توليدکنندگان بخش کشاورزي و نوميدي حلقه‌هاي پيچيده وارداتي شد که کرسي اقتدار خود را بر پشت خميده توليد داخلي قرار داده‌اند. حلقه‌هايي که پس از تصويب و اجراي قانون تمرکز، در‌هاي واردات بي‌محابا به رويشان بسته شد. آنها از آن پس تا‌جایی‌که توانستند در فضاي رسانه‌هايی خاص جولان دادند و با زدن سنگ مصرف‌کنندگان به سينه، بر ساختار شکننده توليد تاختند. کساني که از بحران سرمازدگي پرتقال يا کمبود توليد گندم داخلي گرفته تا بيش‌بود آنها و… فقط درصدد اثبات يک نتيجه مشابه هستند که همانا بازبودن دروازه‌هاي واردات بود. مصوبه اخير 
هيئت‌دولت چه‌بسا آب پاکي نيز بر دست آناني ريخت که با توجه به انبوه نشانه‌هاي متفاوت، همچنان بر کفايت قابليت و ظرفيت‌هاي داخلي پاي می‌فشارند و با خوش‌بيني رنگ‌هاي خاکستري در سياست‌هاي اجرائي دولت دوازدهم را به اعتدال و پايداري تفسير مي‌كنند. اکنون و از وراي چنين بخش‌نامه‌اي شايد بتوان به چرايي امتناع و ترديد آقاي مهندس حجتي در پذيرش مسئوليت بخش کشاورزي در دولت دوازدهم پي برد. 
تلاش وی براي دستيابي به امنيت غذايي پايدار که مستلزم بردباري و رنج طولاني به‌ویژه در اين بحران اقليمي بوده در برابر فشار و ناشکيبايي اهرم‌هاي واردات جز خستگي و فرسودن در ايشان نتيجه‌اي نداشته است. تهيه نقشه کاداستر و شناسنامه‌دارکردن اراضي کشاورزي کشور، تصويب نرخ خريد تضميني براي کالاهاي اساسي با همکاري سازمان و تالارهاي بورس و گسترش آن در آينده براي تمامي اقلام توليدي مي‌تواند به کاهش نقش واسطه‌ها بينجامد. پس از اين مراحل، برنامه‌ريزي براي الگوي جامع کشت در مناطق مختلف کشور و در نهايت واگذاري اين سامانه به تشکل‌هاي توليدي با هدايت نخبگان حوزه اقتصاد، کشاورزي را به اصلي‌ترين بخش اقتصادي تبديل مي‌كند. 
تاکنون و در اين آغاز دولت دوازدهم نشانه و برنامه‌ها نيز از چشم‌انداز یادشده حکايت داشت. هم‌اکنون در کشور هند و براي افزايش درآمد توليدکنندگان، سيستم بازاريابي ملي الکترونيک اجرا شده است. نارندرا مودي، نخست‌وزير هند، به‌منظور ايجاد بازار يکپارچه ملي کالاهاي کشاورزي، بازار الکترونيکي کشاورزي ملي را که به «اينام» شهرت يافته، در ماه آوريل سال ٢٠١٦ راه‌اندازي کرد. به نظر مي‌آيد چنين راهکارهايي در جهت تقويت بنيه توليدکنندگان کشاورزي، تحولي در مناسبات توليد با بازار مصرف در کشور هند و بسياري کشورها ايجاد كند.
آيا اجراي مصوبه یادشده هيئت دولت در گشايش اختيارات وزارت بازگاني نيز براي توسعه فرايند توليد بوده يا بنا به سابقه فقط کارت سبزي براي واردکنندگان تلقي مي‌شود؟ بخش‌نامه مورد اشاره و ايجاد يک سيستم دوگانه و سردرگم در بازار مصرف، به‌يقين نتيجه زمينه‌سازي براي واردات بي‌توجيه گندم و از تريبون‌هاي نامرتبط در اين مدت اخير به‌ويژه سخنان غيرتخصصي و عجيب وزير بهداشت کابينه بوده است.
تاکنون و در اين آغاز دولت دوازدهم نشانه و برنامه‌ها نيز از چشم‌انداز یادشده حکايت داشت. هم‌اکنون در کشور هند و براي افزايش درآمد توليدکنندگان، سيستم بازاريابي ملي الکترونيک اجرا شده است. نارندرا مودي، نخست‌وزير هند، به‌منظور ايجاد بازار يکپارچه ملي کالاهاي کشاورزي، بازار الکترونيکي کشاورزي ملي را که به «اينام» شهرت يافته، در ماه آوريل سال ٢٠١٦ راه‌اندازي کرد. به نظر مي‌آيد چنين راهکارهايي در جهت تقويت بنيه توليدکنندگان کشاورزي، تحولي در مناسبات توليد با بازار مصرف در کشور هند و بسياري کشورها ايجاد كند.
 آيا اجراي مصوبه یادشده هيئت دولت در گشايش اختيارات وزارت بازگاني نيز براي توسعه فرايند توليد بوده يا بنا به سابقه فقط کارت سبزي براي واردکنندگان تلقي مي‌شود؟ بخش‌نامه مورد اشاره و ايجاد يک سيستم دوگانه و سردرگم در بازار مصرف، به‌يقين نتيجه زمينه‌سازي براي واردات بي‌توجيه گندم و از تريبون‌هاي نامرتبط در اين مدت اخير به‌ويژه سخنان غيرتخصصي و عجيب وزير بهداشت کابينه بوده است.
*-پژوهشگر کشاورزي

سایت خبری محیط زیست پارس تمپ